Plusscouts

Vrijwilligers die geen actieve rol meer binnen de vereniging willen spelen, willen vaak wel betrokken blijven bij de vereniging. De afgelopen jaren werden er geen echte activiteiten gedaan maar momenteel zijn twee plusscouts druk bezig ook voor deze groep activiteiten op te zetten. Ook gaan zij de plusscouts meer als ondersteuning voor de leiding, dus hulp bij grotere activiteiten en dergelijke, proberen in te zetten.